ایجاد سفارش جدید

اطلاعات اولیه سفارش

نوع سفارش: *
انتخاب زبان: *
انتخاب رشته: *
موضوع سفارش: *

بارگذاری فایل

توجه:

* اگر حجم فایل شما بیش از ۴۰ مگابایت است، لطفا آن را در یک سایت دیگر آپلود نموده و با استفاده از روش درج متن، لینک آن را ارسال بفرمایید.

* برای ارسال چند فایل کوچک یا تصویر، آن‌ها را به صورت فایل zip درآورده و ارسال کنید.

* برای ارسال چند فایل pdf، بهتر است هر فایل را در سفارش‌های جداگانه ارسال نمایید.

فایل مورد نظر را داخل این کادر بکشید

یا

کلیک کنید

اطلاعات ثانویه سفارش

انتخاب کیفیت (کاربرد): *
تاریخ تحویل پیشنهادی: (اختیاری)
پیشنهاد مترجم: (اختیاری)
کد تخفیف:

اطلاعات تکمیلی سفارش (اختیاری)

در صورتیکه متن شما شرایط ویژه‌ای دارد، این بخش را تکمیل نمایید.

ویژگی‌های سفارش (اختیاری)

صفحات خاص (اختیاری)

در صورتیکه فقط مایل به ترجمه بخشی‌هایی از متن هستید، این بخش را تکمیل نمایید.

ترجمه از صفحه شروع شده با عبارت تا صفحه پایان یافته با عبارت
افزودن ردیف

توضیحات بیشتر (اختیاری)

توضیح به مترجم:
با ما گفتگو کنید