کلمات تخصصی رشته هیدرولیک صنعتی

کلمات تخصصی رشته هیدرولیک صنعتی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

هیدرولیک صنعتی یکی از رشته‌های مهندسی مکانیک است که کلمات تخصصی بسیار دشوار و تخصصی دارد که باید به آن توجه زیادی نمود و آنها را به درستی انتخاب کرد تا در نهایت ترجمه با کیفیت تولید کرد. در ادامه گزیده‌ای از کلمات تخصصی مهم ارائه می‌شود.

A —

آکومولاتور (انباره) - Accumulator

-آکومولاتور کیسه‌ اي              Blader type

-آکومولاتور پیستونی‌               Piston type

-آکومولاتور دیافراگمی‌ Diaphragm type

شتاب - Acceleration

عملگر (اکچویتور) - Actuator,hydraulic

اژه نفوذ هوا به‌ روغن‌ هیدرولیک‌ - Aeration

صافی‌ هوا- Air breather

B —

قانون برنولی ‌- Bernoulli’s Law

گلدانی ‌- Bell housing

بوستر فشار-Booster

فشار ترکیدگی ‌- Burst pressure

کمانش ‌- Bukling

مدول الاستیک‌ حجمی ‌(مدول بالک‌) - Bulk modulus

C —

کاویتاسیون- Cavitation

تمایل‌ به‌ کاویتاسیون - Cavitation tendecy

کمیته‌ پنوماتیک‌ وهیدرولیک‌ اروپا - CETOP

مدار هیدرولیک‌ - Circuit,hydraulic

سیستم‌ هیدرولیک‌ مدار بسته‌ - Circuit,closed loop

 سیستم‌ هیدرولیک‌ مدار باز - Circuit,open loop

کلم V هیدرولیکی‌- Clamping,system

سیلندر چرخشی‌ کلم Clamping,swing cylinder -V

نشانگر انسدادفیلتر - Clogging indicator

 -نشانگر انسداد چشمی‌ visual indicator

-نشانگر انسداد الکتریکی‌ electrical indicator

قابلیت‌ تراکم‌ پذیري- Compressibility

کنترل هیدرولیک‌ حلقه‌ بسته‌- Control,closed loop

-تابع‌ فشار Pressure control loop

-تابع‌ موقعیت‌ Position control loop

کنترل هیدرولیک‌ حلقه‌ باز - Control,open loop

مه‌ هیدرولیک‌

آلودگی‌ - Contaminant

فشار شکست‌-Cracking pressure

ضربه‌ گیر (کاشن‌)- Cushion

سیلندر هیدرولیک‌- Cylinder

-سیلندر هیدرولیک‌ یک‌ طرفه‌ single action cylinder

-سیلندر هیدرولیک‌ دو طرفه‌ double action cylinder

-سیلندر هیدرولیک‌ تلسکوپی‌ telescopic cylinder

 جک‌ هیدرولیک‌ کمکی‌ (جک‌ اسکورت) - Cylinder ,auxiliary

قطر پیستون - Cylinder bore

ته‌ سیلندر (ته‌ جک‌ هیدرولیک‌) - Cylinder cap

سیلندر دیفرانسیلی‌ - Cylinder, differential

سیلندر دو طرفه‌ هیدرولیک‌- Cylinder, double acting

گلویی‌ جک‌ هیدرولیک‌ - Cylinder, head

طریقه‌ نصب‌ سیلندر هیدرولیک‌ - Cylinder, mounting

- لولاي ساده            Plain clevis at base

- لولاي قرقري        Self align clevis at base

- فلنج‌ در جلوي سیلندر            Flange at head

- فلنج‌ در عقب‌ سیلندر             Flange at base

- نصب‌ سیلندر روي پایه‌         Foot mounting

- کمربند لولایی‌       Mid body turnion

سیلندر یک‌ طرفه‌ هیدرولیک‌ - Cylinder, single acting

 سنکرون کردن جک‌ هاي هیدرولیک‌ Cylinder, synchronizing-

- رك و پینیون rack&pinion

-استفاده از Master cylinder

سیلندر هیدرولیک‌ تاندم- Cylinder , tandem

جک‌ هیدرولیک‌ تلسکوپی‌ - Cylinder, telescopic

E—

راندمان سیلندر هیدرولیک‌- Efficiency,cylinder

 راندمان حجمی‌- Efficiency,volumetric

آسانسور هیدرولیک‌- Elevator

لرزه گیر- Expansion joint

F —

فیلتر روغن‌ هیدرولیک‌- Filter,fluid

-فیلتر خط‌ مکش‌      Suction filter

-فیلتر خط‌ فشار        Pressure line filter

-فیلترخط‌ برگشت‌ روغن‌         Return line filter

-فیلتر کنار گذر        Off line filter

فیلترخط‌ کنارگذر Filter , off line-

فیلتر خط‌ فشار - Filter, pressure line

فیلتر خط‌ برگشت‌ روغن‌ - Filter,return line

فیلتر مکش‌ روغن‌ - Filter, suction

صافی‌ هواي درب مخزن - Filter, breather

نسبت‌ بتا- Filtration ratio (βm)

اتصالات هیدرولیک‌ - Fitting

فلنج‌ هیدرولیک‌- Flange, SAE

فلو دیوایدر (مقسم‌ روغن‌) - Flow divider

شیرفلو دیوایدر (مقسم‌ جریان) - Flow divider, valve

مقسم‌ جریان روتاري - Flow divider,rotary type

جریان آشفته‌ - Flow, turbulent

سطح‌ تمیزي روغن‌ هیدرولیک‌- Fluid cleanliness

کوپلینگ‌ هیدرولیک‌- Fluid coupling

 روغن‌ هیدرولیک‌ ضد اشتعال - Fluid, fire resistant

نقطه‌ اشتعال روغن‌ هیدرولیک‌ - Fluid, flash point

روغن‌ هیدرولیک‌ - Fluid, hydraulic

 عمر روغن‌ هیدرولیک‌ - Fluid,life

دماي روغن‌ هیدرولیک‌ - Fluid, temperature

فلاشینگ‌ روغن‌ هیدرولیک‌ - Flushing

 کف‌ کردن روغن‌ هیدرولیک‌ Foaming, fluid-

G —

گالن‌-Gallon

مانومتر - Gauge, pressure

گاید رینگ‌ - Guide ring

 H —

خنک‌ کننده روغن‌ هیدرولیک‌ - Heat exchanger

-خنک‌ کننده -هوا خنک‌ oil coolerـ Air

-خنک‌ کننده آبی‌ oil coolerـ Water

هیتر روغن‌ هیدرولیک‌ - Heater

لوله‌ سیلندري - Honed tube

شیلنگ‌ هیدرولیک‌ - Hose

هیدروموتور- Hydraulic motor

هیدروموتور پیستونی‌ محوري - Hydraulic motor, axial piston

 هیدروموتور دنده خارجی‌ - Hydraulic motor, external gear

هیدروموتور اوربیتالی‌ - Hydraulic motor, orbit

هیدروموتور پیستونی‌ شعاعی‌ - Hydraulic motor,radial piston

 هیدروموتور کارتریجی‌- Hydraulic motor, vane

پرس هیدرولیک‌- Hydraulic press

Pillar type hydraulic pressپرس هیدرولیک‌ ستونی‌

H frame hydraulic pressپرس هیدرولیک‌ دروازهاي

Workshop hydraulic pressپرس هیدرولیک‌ کارگاهی‌

Balin hydraulic pressپرس ضایعات

Hydraulic filter pressفیلتر پرس

Scrap car pressپرس خودروي فرسوده

Rubber moulding hydraulic pressپرس پخت‌ لاستیک

Bakelite moulding pressپرس باکالیت‌

Hydraulic tile pressپرس کاشی‌

یونیت‌ هیدرولیک‌.- Hydraulic unit

انتقال قدرت هیدرواستاتیک‌ - Hydrostatic transmission

- پاسخ‌ سریع‌ ترfaster response

 - انتقال قدرت هیدرواستاتیک‌- مدار بازcircuit hydrostatic transmission ـ Open

-انتقال قدرت هیدرو استاتیک‌- مدار بسته‌circuit hydrostatic transmission ـ Closed

L —

نشتی‌ Leakage-

پیشگیري از نشتی‌ - Leakage prevention

نشانگر ارتفاع روغن‌-Level indicator

لول سویچ‌-Level switch

 لیمیت‌ سوئیچ‌ Limit switch-

M —

بلوك زیرشیري هیدرولیک‌- Manifold

منیپولیتور هیدرولیکی‌- Manipulator,hydraulic

کنترل سرعت‌ در ورودي - Meter- in Circuit

 کنترل سرعت‌ در خروجی‌ - Meter- out Circuit

فشارنامی‌- Nominal pressure

سازمان ملی‌ هیدرولیک‌ صنعتی‌ آمریکا-NFPA

نویز؛سروصدا-Noise

سطح‌ نویز در پم V ها-Noise level,pump

 P-

قانون پاسکال- Pascal’s Law

میل‌ پیستون - Piston rod

لوله‌ هیدرولیک‌ Pipe-

بست‌ لوله‌ هیدرولیک‌ Pipe,clamp-

 محاسبه‌ سایز لوله‌ هیدرولیک‌ Pipe sizing-

گیربکس‌ خورشیدي - Planetary gear box

فشار - Pressure

افت‌ فشار-Pressure drop

 مانومتر Pressure Gauge-

پرشر سوئیچ‌(سویچ‌ فشار هیدرولیک‌)-Pressure switch

ترانسمیتر فشار هیدرولیک‌-Pressure transmitter

محرك پم هیدرولیک‌ Prime mover-

 شیر پروپرشنال-Proportional valve

-شیر پروپرشنال کنترل فشار   Pressure control proportional valve

-شیر پروپرشنال کنترل دبی‌    Flow control proportional valve

-شیر پروپرشنال کنترل جهت‌  Directional control proportional valve

واحد فشار (پوند بر اینچ‌ مربع‌)- Psi

پم V هیدرولیک‌ - Pump

-پم V دنده اي داخلی‌ Internal gear pump

-پم V دنده خارجی‌   External gear pump

-پم V پیستونی‌ محوري            Axial piston pump

 -پم V پیستونی‌ شعاعی‌ Radial piston pump

-پم V کارتریجی‌      Vane pump

-پم V اسکرو            Screw pump

پم V دنده اي خارجی‌ - Pump, external gear

پم V دنده داخلی‌(ماه وستاره) - Pump, internal gear

 پم V هیدرولیک‌ دو یا چند طبقه‌ - Pump , multiple stage

پم V پیستونی‌ محوري - Pump, axial piston

پم V پیستونی‌ محوري-جابجایی‌ ثابت‌ - Pump, axial piston,fix displacement

پم V پیستونی‌ محوري-جابجایی‌ متغییر - Pump, axial piston,variable displacement

 ـPressure Compensatorجبران کننده فشار

ـLoad Sense Controlکنترل بار

ـTorque Limiter Controlسیستم‌ کنترل گشتاور (کنترل توان ثابت‌)

ـElectronic Displacement Controlکنترل الکترو هیدرولیک‌

پم V پیستونی‌ شعاعی‌ - Pump, radial piston

Q—

 کوپلینگ‌ اتصال سریع‌ هیدرولیک‌ - Quick -Acting Coupling

R—

مخزن هیدرولیک‌ - Reservoir (tank)

عدد رینولز- Reynolds Number

 سرجکی‌ هیدرولیک‌ - Rod end

روتاري اکچویتور - Rotary actuator

روتاري جوینت‌ (اتصال چرخان)- Rotary joint

S—

آب بند (پکینگ‌)-Seal

پکینگ‌ آب بندي میل‌ پیستون Seal, rod-

 پکینگ‌ آب بندي پیستون- Seal,piston

چسب‌ آبندي رزوه Sealant-

لوله‌ بدون درز Seamless,pipe-

تیوب بدون درز Seamless,tube-

سیلندر سرو - Servo cylinder

شیر سرو - Servo valve

سرو موتور - Servo motor

چگالی‌ روغن‌ هیدرولیک‌- Specific gravity, fluid

ظرفیت‌ گرمایی‌ ویژه- Specific heat capacity, fluid

اتصالات جوشی‌ هیدرولیک‌(ساکت‌ ولد)-Socket weld,fitting

استوك- Stokes

کورس- Stroke

T—

مغزي تست‌ یونیت‌ Test point-

ضریب‌ انتقال حرارت روغن‌ هیدرولیک‌ Thermal conductivity,fluid-

انبساط حجمی‌ Thermal expansion,fluid-

ترموکوپل‌ Thermocouple-

ترموستات Thermostat-

گشتاور - Torque

عیب‌ یابی‌ Troubleshooting-

عیب‌ یابی‌ سیستمهاي هیدرولیک‌ Troubleshooting,hydraulic system-

V—

شیر هیدرولیک‌ Valve –

شوند -شیرهاي کنترل جهت‌ Directional control valve

-شیر هاي کنترل فشار Pressure control valve

-شیر هاي کنترل دبی‌              Flow control valve

شیر هواگیري Valve, air bleed-

بال ولو (شیر توپی‌) - Valve, ball

شیر یک‌ طرفه‌ (چک‌ ولو) Valve, check valve-

شیرمتعادل کننده  کانتر بالانس‌ Valve, counter balance-

شیر کنترل جهت‌ هیدرولیک‌- Valve, directional control

POSITION WAY/ شیرهاي دو دهانه‌-دو وضعیت‌

POSITIONWAY/ شیرهاي سه‌ دهانه‌ -دو و ضعیت‌

POSITONWAY/ شیرهاي چهار دهانه‌-دو وضعیت‌

POSITION WAY/               شیرهاي چهاردهانه‌-سه‌ وضعیت‌

POSITONWAY/ شیرهاي شش‌ دهانه‌-دو وضعیت‌

CHECK VALVES  شیرهاي یک‌ طرفه‌

شیرکنترل جهت‌ پیلوت دار - Valve, directional control, pilot operated

موضع‌ شیرهاي کنترل جهت‌ Valve, directional control, position-

Closed center position  وسط‌ بسته‌ پورتهاي A,B,P,Tبسته‌ می‌ باشند.

 Open center position    وسط‌ H (وسط‌ باز)  پورتهاي A,B,P,Tباز بوده و به‌ یکدیگر متصل‌ می‌ باشند.

Floating center position               Pبسته‌      پورت P بسته‌ بوده و پورتهاي A,B,T به‌ یکدیگر متصل‌ می‌ باشند.

Tandem center position               باي پس‌    پورت A,B بسته‌ بوده و پورتهاي P,T به‌ یکدیگر متصل‌ می‌ باشند.

Regenerative center position     T بسته‌     پورت T بسته‌ بوده و پورتهاي A, P,T به‌ یکدیگر متصل‌ می‌ باشند

شیرکنترل دبی‌(فلو کنترل) Valve, flow control-

-فلو کنترل ساده       Throttle flow control valve

-فلو کنترل جبران ساز فشار    Pressure compensator flow control valve

-مقسم‌ جریان (فلو دیوایدر)      Flow control valve

شیر اور سنتر Valve, over center-

شیر یک‌ طرفه‌ پیلوت دار- Valve, pilot check

 شیرتخلیه‌ سریع‌ هیدرولیک‌ - Valve, pre-fill

شیرهاي کنترل فشار - Valve, pressure control

-شیر متعادل کننده   Counter balanc valve

-شیر اور سنتر        Over center valve

-شیر کاهنده فشار     Reducing valve

-شیر محدود کننده فشار           Relief valve

-شیر راپچر             Rupture valve

-شیر ترتیبی‌            Sequence valve

 شیر بی‌ بار کننده    Unloading valve

شیر کاهنده فشار - Valve, reducing

شیر محدود کننده فشار- Valve, relief

شیر ایمنی‌ جک‌ هیدرولیک‌(راپچر ولو) - Valve, rupture

شیرترتیبی‌(شیر سکوئنس‌) - Valve,sequence

شیردوقلو - Valve,shuttle

سایز شیر هیدرولیک‌ Valve, size-

شیربی‌ بار کننده هیدرولیک‌-Valve, unloading

گرانروي-(ویسکوزیته‌ ) Viscosity-

W—

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین مطلب مرتبط

تبدیل شدن به یک مترجم بهتر - قسمت 1

تبدیل شدن به یک مترجم بهتر - قسمت 1

با ما گفتگو کنید