تفاوت بین انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی

تفاوت بین انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

بدون شک شما در موارد متعددی از خودتان پرسیدید که تفاوت بین انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی چیست. اگر مایلید بدانید که این تفاوت‌ها شامل چه مواردی است، پس این مقاله را از دست ندهید.

 

تفاوت‌های اصلی بین انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی

 

خواه شما از بهترین مترجم متن انگلیسی استفاده کنید یا یک موسسه ترجمه، گاهی اوقات ممکن است در هنگام ترجمه انگلیسی به خاطر وجود دو ورژن انگلیسی، به مشکلاتی بربخورید. بیانات و مجموعه عباراتی وجود دارند که توسط بریتانیایی‌ها استفاده می‌شود که در ایالت متحده و سایر کشورها استفاده نمی‌شود؛ بنابراین ضروری است که تمایز بین دو نوع انگلیسی را تشخیص دهیم.

 

این ریشه‌ها در هر دو مورد مشابه خواهند بود، هر چند آنها جنبه‌های متفاوتی برای کاربردشان دارند، نظیر تلفظ، لغات، نگارش و در استفاده از حالت‌های زمانی فعل‌ها.

 

شیوه نوشتن

 

لغاتی که در انگلیسی آمریکایی با "or" پایان می‌یابند، در انگلیسی بریتانیایی با "our" پایان می‌یابند. حرف u صامت است.

 

  • لغاتی که با "ise" در انگلیسی بریتانیایی پایان می‌یابند، در انگلیسی آمریکایی با "ize" پایان می‌یابند.
  • لغاتی که با "ogue" و "amme" پایان می‌یابند، به طوریکه "ue" و "me" صامت هستند، در انگلیسی آمریکایی به شکل "og" و "am" نوشته می‌شوند.
  • در ورژن آمرکیایی پایان "ugh" حذف می‌شود زیرا تلفظ نمی‌شود.
  • لغاتی که با "tre" در انگلیسی بریتانیایی پایان می‌یابند، با "ter" در انگلیسی آمریکایی پایان می‌یابند.

 

واژگان

 

ممکن است برخی لغات، معانی متفاوتی داشته باشند، یا دو لغت متفاوت برای یکی معنی یکسان استفاده شوند.

 

برای مثال:

Lift در انگلیسی بریتانیایی به معنی elevator در انگلیسی آمریکایی است.

Lorry در انگلیسی بریتانیایی به معنی truck  در انگلیسی آمریکایی است.

Biscuit در انگلیسی بریتانیایی به معنی cookie در انگلیسی آمریکایی است.

Pants به معنی trousers در انگلیسی آمریکایی است و به معنی briefs در انگلیسی بریتانیایی است.

 

حالت‌های زمانی فعل‌ها

 

در گذشته ساده و حال کامل ما تفاوت‌های معنی‌داری بین انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی امریکن متوجه شدیم.

 

Did you finish your coffee yet? (آمریکایی)

Have you finished your coffee yet? (بریتانیایی)

I just have breakfast with Pam. (آمریکایی)

I have just had breakfast with Pam. (بریتانیایی)

 

 دو فعل کمکی will/shall

 

در انگلیسی، فعل shall برای آینده ساده در اولین شخص استفاده می‌شود. این واژه همچنین می‌تواند برای بیان پیشنهادها یا پیشکش استفاده شود، اما در انگلیسی آمریکایی برای این منظورها استفاده نمی‌شود.

 

To get

 

در انگلیسی بریتانیایی حالت مجهولgot  است ولی در انگلیسی آمریکایی gotten است.

 

تفاوت‌ها در تلفظ

تلفظ حرف “r”

 

در انگلیسی بریتانیایی حرف "r" در پایان کلمه تلفظ نمی‌شود و این در حالی است که در انگلیسی آمریکایی تلفظ می‌شود. به طور مشابه، اگر این حرف در وسط کلمه بیاید، در انگلیسی بریتانیایی خیلی آرام تر از انگلیسی آمریکایی تلفظ می‌شود و آن را برای تشخیص خیلی دشوار می‌کند.

 

تلفظ حرف "t"

 

در انگلیسی آمریکایی، هر دو "t" و "tt" به شکل "d" تلفظ می‌شوند. در حالی که در انگلیس این واژه به شکل "t" مشخص تلفظ می‌شود. برای مثال، دو کلمه computer یا bitter به شکل bidder در انگلیسی آمریکایی تلفظ می‌شود.

 

اگر "t" در پایان کلمه بیاد، آمریکایی‌ها معمولاً آن را تلفظ نمی‌کنند همانند کلمه what. همچنین تلفظ نمی‌شود وقتی به دنبال n میاید همانند international.

 

این بیشتر در گفتگوی غیررسمی اتفاق می‌افتد. در گفتگوی رسمی معمولاً حرف t شنیده می‌شود.

 

تفاوت‌های بین انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی زیاد نیست اما وقتی یک ترجمه مهم می‌شود باید به نظر یک کارشناس در این حوزه ترجمه اعتماد شود.

 

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین مطلب مرتبط

تعیین کیفیت متن ترجمه شده

تعیین کیفیت متن ترجمه شده

با ما گفتگو کنید