ترجمه کلمات تخصصی مربوط به طب ایرانی (طب سنتی)

ترجمه کلمات تخصصی مربوط به طب ایرانی (طب سنتی)

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

طب سنتی یکی از قدیمی‌ترین زمینه‌هایی است که ایرانیان در آن نقش بسیار مهم ایفا کردند و افراد بسیاری افتخارات شگفت انگیزی در آن کسب نموده‌اند. طب ایرانی یک زمینه بسیار گسترده است و دارای کلمات و اصطلاحات بسیاری زیادی است که خطا در ترجمه  کلمات تخصصی طب ایرانی و یافتن معادل مناسب کلمات تخصصی طب ایرانی باعث کاهش ارزش آن می‌شود.

 

حتی نام کتاب‌ها و افراد نیز مشکل بزرگی است که باید به درستی معادل سازی شود. بنابراین، برای کلمات تخصصی طب ایرانی باید تلاش بسیاری صورت بگیرد و راه حلی یافت شود تا این میراث با ارزش به واسطه ترجمه غلط خدشه‌دار نشود.

 

در ادانه لیستی از اسامی و اصطلاحات مهم از ترجمه کلمات تخصصی طب ایرانی ارائه می‌شود که توسط جمعی از متخصصین در زمینه کلمات تخصصی طب ایرانی جمع آوری شده است. از شما نیز تقاضا داریم در ضورت آشنایی با معادل کلمات دیگر، آنها را با ما به اشتراک بگذارید.

 

شماره

معادل انگلیسی یا لاتین

نام فارسی با رسم الخط انگلیسی

ایتالیک

نگارش فارسی

به ترتیب حروف الفبا

1.        

Ten features

Ajnas-e-ashareh

اجناس عشره

2.        

Retention

Ehtebas

احتباس

3.        

The causes of health and disease

Asbabesehat va maraz

اسباب صحت و مرض

4.        

Causes

Asbab

اسباب

5.        

1. Excretion

2. Evacuation

Estefragh

استفراغ

6.        

1.    Principles of health maintenance

2.    Principles of health preservation

Osul-e-hefz-al-sehheh

اصول حفظ الصحه

7.        

1. mental and/or emotional states

2. psychic accidents

Araz-e-nafsani

اعراض نفسانی

8.        

Major organs

-

اعضای اصلی

9.        

Chief organs

Aza-e-raeiseh

اعضای رئیسه

10.    

Manual interventions

Amal-e-yadavi

اعمال یداوی

11.    

Sensory functions

Afal-e-hassaseh

افعال حساسه

12.    

Vital functions

Afal-e-hayavani

افعال حیوانی

13.    

Natural functions

Afal-e-tabiei

افعال طبیعی

14.    

Voluntary motor functions

Afal-e-mohareke-bel-eradeh

افعال محرک بالاراده

15.    

Psychic functions

Afal-e-nafsani

افعال نفسانی

16.    

Achaemenid Empire

-

امپراطوری هخامنشی  

17.    

The (seven) naturals

Omur-e-tabieieh

امور طبیعیه

18.    

Elemental Water

-

آب عنصری

19.    

Elemental Fire

-

آتش عنصری

20.    

Dry Cupping

Badkesh

بادکش

21.    

Coldness

Borudat

برودت

22.    

Phlegm

Balgham

بلغم

23.    

Phlegmatic

Balghami

بلغمی

24.    

Imagination

Takhayyol

تخیل

25.    

1.Lifestyle modification

2.Management of the six essentials

Tadbir-e-hefz al-sehheh

تدبیر حفظ الصحه (تدبیر با سته ضروریه)

26.    

1. (of tissues and organs) disintegration, disruption

2. dissolution of continuity

 

تفرق اتصال

27.    

Tonify

Taghviyat

تقویت

28.    

Heaviness

Seghl

ثقل

29.    

Dryness

Jefaf

جفاف

30.    

Jondishapour

Jondishapour

جندی شاپور

31.    

Wet cupping

Hijamat

حجامت تر

32.    

Local Wet cupping

Hijamat-e-khass

حجامت خاص(موضعی)

33.    

General (Interscapular) wet cupping

Hijamat-e-Am

حجامت عام

34.    

1.   Suboccipital fossa wet cupping

2.   Nape wet cupping

Hijamat-e-noghreh

حجامت نقره

35.    

Innate heat

Hararat-e-gharizi

حرارت غریزی

36.    

Movement and stillness

Harakat-va-Sokun

حرکت و سکون

37.    

Hakim

Hakim

حکیم

38.    

Elemental earth

-

خاک عنصری

39.    

Humor

Khelt

خلط

40.    

Sanguine humor

Dam

خلط خون

41.    

Abnormal humor

Khelt-e-nasaleh

خلط ناصالح

42.    

Sleep and wakefulness

-

خواب و بیداری

43.    

Massage

Dalk

دلک

44.    

Sanguine

Damavi

دموی

45.    

Worm, helminth (plural of)

Didan

دیدان

46.    

Recollection, recall

Zekr

ذکر

47.    

Vital spirit (originating from the heart)  

Ruh-e-hayavani

روح  حیوانی

48.    

Natural spirit (originating from the liver)

Ruh-e-tabiei

روح طبیعی

49.    

Psychic spirit/pneuma (originating from the brain)

Ruh-e-nafsani

روح نفسانی

50.    

Wind, ventus

Rih

ریح

51.    

Simple

Sazej

ساذج

52.    

1.The six essentials

2.The six non-naturals

Setteh-e-zarurieh

سته ضروریه

53.    

Parthian dynasty

-

سلسله اشکانیان (پارت ها)

54.    

Sassanid dynasty

-

سلسله ساسانیان

55.    

Su-e-Mizaj (Dystemperament)

Su-e-Mizaj

سوء مزاج

56.    

1. Black bile,

2. Melanchole, Atrabile (hist)

Sauda

سودا

57.    

1. Melancholic

2. Atrabilious

Saudavi

سوداوی

58.    

Visceral fat

Shahm

شحم

59.    

Muscular strands

Shazaya-e-lahmieh

شظایای لحمیه

60.    

Yellow bile, chole

Safra

صفرا

61.    

Choleric, bilious

Safravi

صفراوی

62.    

Hard, firm

Solb

صلب

63.    

Humoral medicine

Teb-e-Akhla ti

طب اخلاطی

64.    

Persian Medicine

-

طب ایرانی (طب سنتی ایران)

65.    

1. Administrative Nature

2. Governing Nature

Tabiat-e-modabbereh

طبیعت مدبره

66.    

Noble organ

Ozv-e-sharifeh

عضو شریفه

67.    

1.  Manifestations

2.  Signs and symptoms

alamat

علامات

68.    

The four Elements

-

عناصر اربعه

69.    

Element of water

-

عنصر آب

70.    

Element of fire

-

عنصر آتش

71.    

Element of earth

-

عنصر خاک

72.    

Element of air

-

عنصر هوا

73.    

Non-essential

Gheyre zarurieh

غیرضروریه

74.    

Phlebotomy/ venesection

Fasd

فصد

75.    

Cardia

Fam-e-medeh

فم معده

76.    

Antrum

Ghar-e-medeh

قعر معده

77.    

Absorptive faculty

Ghove-e-jazebeh

قوه جاذبه

78.    

Expulsive faculty

Ghove-e-dafe-eh

قوه دافعه

79.    

Retentive faculty

Ghove-e-masekeh

قوه ماسکه

80.    

Digestive faculty

Ghove-e-hazemeh

قوه هاضمه

81.    

Basic principles of Persian Medicine

-

کلیات طب ایرانی

82.    

1.    Sarcous Tissue

2.    Flesh

Lahm

لحم

83.    

1. (pharm) Mucilage

2. Saliva

Loab

لعاب

84.    

1. Soft

2. Pliant

lin

لین

85.    

Mizaj (Temperament)

Mizaj

مزاج

86.    

Innate Mizaj

Mizaj-e-jebelli

مزاج اولیه(جبلی)

87.    

Acquired Mizaj

Mizaj-e-ektesabi

مزاج ثانویه(اکتسابی)

88.    

Healthy Mizaj

Mizaj-e-sehhi

مزاج صحّی

 

 

جدول اسامی طب ایرانی بر اساس حروف الفبا

شماره

معادل انگلیسی یا لاتین

نام فارسی با رسم الخط انگلیسی

ایتالیک

نگارش فارسی

به ترتیب حروف الفبا

1.        

Avicenna

Ibn Sina

ابن سینا

2.        

Akhawayni

Abu Bakr Rabi ibn Ahmad Akhawayni Bukhari

ابوبکر ربیع ابن احمد اخوینی بخاری

3.        

Rhazes

Abubakr Muhammad ibn Zakariyya al-Razi

ابوبکر محمد بن زکریای رازی

4.        

Perzoes

Borzouyeh

برزویه طبیب

5.        

Jorjani

Ismaeil Jorjani

سید اسماعیل جرجانی

6.        

Haly Abbas

Ali ibn Abbas Majusi Ahvazi

علی بن عباس مجوسی اهوازی

7.        

Mansur

Mansur ibn Elyas

منصور بن الیاس

 

 

جدول کتب طب ایرانی بر اساس حروف الفبا

شماره

معادل انگلیسی یا لاتین

نام فارسی با رسم الخط انگلیسی

ایتالیک

نگارش فارسی

به ترتیب حروف الفبا

1.        

Medical Pursuits

Al-Aghraz al-Tebbie va al- Mabahes al-Alayieh

الاغراض الطبیه و المباحث العلائيه

2.        

The Great Panacea

Exir-e A'zam

اکسیر اعظم

3.        

Sea of Treasures

Bahr al-Jawahir

بحر الجواهر

4.        

Mansouri’s Anatomy

Tashrih-e Badan-e Insan

تشریح الابدان

5.        

Liber Continens

Al-Hawi

الحاوی

6.        

Alaii’s Secret

Khofi-e Alaii

خفی علائی

7.        

The Treasure of Kharazmshah

Zakhire-ye Kharazmshahi

ذخیره خوارزمشاهی

8.        

Book on Pulsology

Resale-ye Ragshenasi

رساله رگ شناسی

9.        

The Comprehensive Book on Medicine

Al-Shamel fi Al-Sana'a Al-Tebbiya

الشامل فی الصناعه الطبیه

10.    

The Book of Healing

Al-Shefa

شفا

11.    

Pharmacy in Medicine

Al-Saydala fi al-Tebb

الصیدنه فی الطب

12.    

Akbari’s Medicine

Tebb-E Akbari

طب اکبری

13.    

Fountain of life

Ain al-Hayat

عین الحیات

14.    

Paradise of Wisdom in Medicine

Ferdaws al-Hekmah fi al-Tebb

فردوس الحکمه

15.    

Commentary on Arzani's Book of Hudud Al-Amraz

Fusul Al-A'raz

فصول الاعراض

16.    

The Canon of Medicine

Al-Qanun fi al-Tebb

قانون

17.    

The Perfect Book of the Art of Medicine/ The Royal Book

Latin Names: Liber Regius/ Liber Regalis Dispositionis

Kamel al-Sana al Tebbia

کامل الصناعه الطبیه

18.    

Treatise on Cardiac Drugs

Ketab al-Adviat ol-Qalbiye

کتاب الادویه القلبیه

19.    

The Method of Medicine

Ketab Al-Tasrif

کتاب التصریف

20.    

Book of Water

Ketab Al-Ma'

کتاب الماء

21.    

Treasury of Medicaments

Makhzan-al-Advieh

مخزن الادویه

22.    

Aghili’s Treatments

Mo'alejat-e Aqili

معالجات عقیلی

23.    

Liber al-Mansuori

Maonsuri fi al-Teb

منصوری فی الطب

24.    

The Students’ Handbook of Medicine

Hidayat al-Mutaallemin fi al-Tebb

هدایه المتعلمین فی الطب

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین مطلب مرتبط

تبدیل شدن به یک مترجم بهتر - قسمت 1

تبدیل شدن به یک مترجم بهتر - قسمت 1

با ما گفتگو کنید