چطور یک مترجم خوب باشم؟

چطور یک مترجم خوب باشم؟

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۲۷

بعنوان مترجمی ‌که ترجمه‌های حرفه‌ای را برای متون های مختلف و سایر سرویس‌های ترجمه ای مرتبط مثل ترجمه گفتاری و متمرکز سازی وب سایت، انجام می دهد، شما باید خود را عضوی از یک شرکت جهانی بدانید، و به همین خاطر مسئولیت حل مشکلات ارتباطی جهانی بر دوش شما است و باید نسبت به مسائل جهانی که در داخل یا خارج از حیطه کاری شما رخ می دهد، مسئول باشید.

 

این اعتبار تنها محدود به مترجمان دیپلمات یا مترجمانی که از عالی مقامان‌های خارجی مختلف استفاده می‌کنند‌، نیست؛ مهارت‌های زبانی، مهارت‌های ترجمه ای روان و تخصصی و همچنین مهارت‌های نفوذی فرد ارائه دهنده خدمات ترجمه در صنایع، چه صنعت سیاسی و چه صنعت تجاری باید اثبات شود.

 

برای اینکه مترجم خوبی باشید و به منظور ارائه بهترین‌ها، کارآمد ترین‌ها و کسب عالی ترین محصول و خدمات‌، باید همواره به خاطر داشته باشید که ایدئولوژی‌ها و عقاید هر فردی با زبانی که صحبت می‌کنند، منعکس ‌می‌شود.

نکات ترجمه عمومی

در پشت ترجمه انسانی، نکات بسیاری وجود دارد. وقتی یک مدرک یا گفتار از زبان مبدا ترجمه می‌شود ویژگی‌هایی بیشتر از کلمات واقعی، در این فرایند نقش بازی می‌کنند از جمله مخاطب خاصی که ترجمه برای او انجام ‌می‌شود، سبک نوشتاری متن، فهم دقیق واژه شناسی بکاررفته، جمله بندی متن اصلی و چگونگی تنظیم سبک ترجمه، مفهوم کلی متن و پیش زمینه فرهنگی زبان مبدا و زبان مقصد.

 

انواع ترجمه

 

از نظر روش شناسی، دو نوع ترجمه وجود دارد: ترجمه آزاد و ترجمه ادبی. هم ترجمه آزاد و هم ترجمه ادبی خوبی‌ها و بدی‌های خود را دارند، به همین خاطر کارشناسان در این باره تنها بر یک موضوع اتفاق رای دارند: در هر دو نوع ترجمه‌، هر بار یک نتیجه ترجمه ای کاملاً متفاوت ایجاد می‌شود.

 

علت اینکه چرا ترجمه آزاد سریعاً بر صنعت ترجمه انسانی مدرن امروزی تسلط پیدا کرده ریشه در این حقیقت دارد که به منظور دستیابی به یک ترجمه مفهوم از نظر مخاطب هدف، باید تا حدودی سازوارهایی در متن صورت بگیرد. به همین منظور، هر چه شما به متن اصلی وفادارتر باشید، پیام اصلی بهتر حفظ ‌می‌شود، اما این کار به قیمت تفاوت فرهنگی تمام ‌می‌شود.

 

هر چه وفاداری شما به مخاطب بیشتر باشد، درک خوانندگان شما از پیام اصلی بیشتر ‌می‌شود، و این کار به قیمت از قلم انداختن متن یا تغییر معانی بدست می آید. زمانی که مشغول انجام ترجمه هستید باید هر دو نوع ترجمه (آزاد و ادبی) را در نظر بگیرید و در این صورت است که می‌توانید بین وفادار ماندن به متن و قابلیت فهم ترجمه برای مخاطب هدف یک تعادل شفافی بوجود آورید.

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین مطلب مرتبط

تعیین کیفیت متن ترجمه شده

تعیین کیفیت متن ترجمه شده

با ما گفتگو کنید